Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 21.12.2020. do 31.1.2021.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovaj Poziv Ministarstvu financija, Poreznoj upravi namijenjen je unaprjeđenju poslovnih procesa Porezne uprave vezano uz priređivanje igara na sreću i nagradnih igara. Kako bi ubrzala postupak odobrenja nagradnih igara, PU će kroz operaciju implementirati informacijski sustav za nagradne igre koji će omogućiti učinkovitiju evidenciju i praćenje nagradnih igara, pratećih poslovnih rizika te izradu statističkih podataka i izvještavanje o ukupnom broju nagradnih igara, vrijednosti nagradnog fonda, isplatama u korist Hrvatskog Crvenog križa i ostalim podacima.

Operacijom će se postići financijske i vremenske uštede kako za porezne obveznike tako i za službenike PU, te  doprinijeti automatizaciji procesa, poboljšanju ekonomičnosti i efikasnosti rada PU te jačanju kapaciteta službenika za isporuku kvalitetnih javnih usluga.


Dokumenti