Objavljen Poziv za izravnu dodjelu sredstava Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta za dostavu prijedloga operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II“

Dana 21. listopada 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Poziv za dostavu prijedloga operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja FAZA II“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 195.805.000,00 HRK bit će provedeno  daljnje unaprjeđenje i razvoj modela obrazovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, kao i rješavanje problema vezanih uz nedostatak broja licenciranih fizičkih i pravnih osoba koje provode naukovanje, nemotiviranosti gospodarskih subjekata za sudjelovanje u procesu obrazovanja naukovanjem te pada interesa učenika za upis u zanimanja iz sustava vezanih obrta.

Više o Pozivu potražite ovdje.