Poziv za izravnu dodjelu sredstava Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“

Dana 04. siječnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Poziv za dostavu prijedloga operacije „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovaj Poziv ukupne vrijednosti 20.423.000,00 HRK namijenjen je financiranju aktivnosti u cilju razvijanja novih i unaprjeđenja postojećih EURES usluga, usluga međunarodnog posredovanja i usluga podrške regularnim migracijama, koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, čiji rad je reguliran Zakonom o tržištu rada (NN 118/2018), a koja ima isključivu nadležnost za provedbu aktivnosti predmetne operacije. Aktivnosti ove operacije usmjerene su na razvoj novih i podupiranje postojećih usluga vezanih uz slobodnu, zakonitu i pravičnu mobilnost na europskom tržištu te, dodatno, podršku upravljanju procesima integracije stranaca u hrvatsko društvo. Razvojem i pružanjem EURES usluga, usluga međunarodnog posredovanja i usluga podrške migracijskom odnosno (re)integracijskom programu nadogradit će se postojeće usluge (usluge EURES-a) i razviti nove usluge HZZ-a (prema građanima trećih zemalja, izaslanim radnicima, te povratnicima iz iseljeništva) te ispuniti obveze iz EURES Uredbe.

Više o Pozivu potražite ovdje.