Poziv za izravnu dodjelu sredstava Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za dostavu prijedloga operacije „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO“

Dana 06. rujna 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje Poziv za dostavu prijedloga operacije „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 166.571.000,00 HRK provest će se sveobuhvatna modernizacija informacijskog i komunikacijskog sustava HZMO-a te daljnji razvoj temeljnih poslovnih procesa, s ciljem povećanja interne učinkovitosti i djelotvornosti HZMO-a kao javnog servisa građana te pružanja pravodobnih, standardiziranih i kvalitetnih usluga korisnicima.

Više o Pozivu potražite OVDJE.