Poziv Tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalnim tijelima na izravnu dodjelu sredstava iz Prioritetne osi Tehnička pomoć, Specifični cilj 1 za aktivnosti pripreme, provedbe, praćenja i nadzora Operativnog programa

Dana 2. listopada 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ESF i horizontalnim tijelima Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa za aktivnosti: pripreme, provedbe, praćenja i nadzora.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 270.000.000,00 HRK jačat će se administrativni kapaciteti institucija Operativne strukture ESF-a i učinkovito sveobuhvatno upravljanje ESF-om sa ciljem pružanja podrške Tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole i horizontalnim tijelima putem sufinanciranja plaća, provođenjem obrazovnih modula, izgradnjom kapaciteta (tj. nadzorom financijskih kontrola, provjerom, naknadom izdataka i drugim prihvatljivim aktivnostima unutar Specifičnog cilja 1 Tehničke pomoći).

Više o pozivu možete pronaći OVDJE.