Poziv Ministarstvu uprave za dostavu prijedloga operacije „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)“

Dana 1. srpnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ uputilo je Ministarstvu uprave Poziv za dostavu prijedloga operacije „Daljnje unaprjeđenje praćenja upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP III)“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 4.181.436,00 kn unaprijediti će se rad Ministarstva uprave kroz ulaganja u daljnju nadogradnju praćenja upravnog postupanja i odlučivanja u javnoj upravi kroz nadogradnju i razvoj informacijskog sustava za praćenje upravnog postupanja i odlučivanja (ZUP IT) te jačanju znanja i vještina državnih i javnih službenika na središnjoj, regionalnoj i lokalnoj razini za rad i primjenu novih funkcionalnosti sustava. ZUP IT sustav planira se nadograditi u dijelu izvještavanja te pristupa sustavu od strane krajnjih korisnika, fizičkih i pravnih osoba, kojima će se omogućiti praćenje statusa predmeta u kojima sudjeluju kao stranke u upravnom postupku.

Više o Pozivu potražite ovdje.