Poziv Ministarstvu pravosuđa za dostavu prijedloga operacije „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“

Dana 29. lipnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ uputilo je Ministarstvu pravosuđa Poziv za dostavu prijedloga operacije „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.2. „Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 48.702.000,00 kn unaprijediti će se učinkovitost i kvaliteta pravosudnog sustava kroz nastavak digitalizacije poslovnih procesa, jačanje kompetencija, unaprjeđenje uvjeta rada i nabavu opreme zatvorsko-probacijskog sustava Republike Hrvatske te provedbu novih programa Pravosudne akademije za pravosudne dužnosnike i službenike.

Više o Pozivu potražite ovdje.