Poziv Ministarstvu financija – Carinskoj upravi za dostavu prijedloga operacija „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije (NCTS)“, „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“ i „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“

Dana 3. srpnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ uputilo je Ministarstvu uprave Poziv za dostavu prijedloga operacija „Automatizirani sustav izvoza u okviru Carinskog zakonika Unije (AES)“, „Modernizacija novog kompjuteriziranog sustava u okviru Carinskog zakonika Unije – NCTS“, „Modernizacija Sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS)“ i „Modernizacija sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni članica EU“ koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 36.000.000,00 kn unaprijediti će se institucionalni kapaciteti Ministarstva financija – Carinske uprave kroz modernizaciju carinskih sustava i postupaka te jačanje znanja i vještina službenika Carinske uprave za rad u novim i unaprijeđenim sustavima.

Više o Pozivu potražite ovdje.