Poziv Hrvatskoj komori dentalne medicine „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.–2022.“

Dana 19. lipnja 2020. Ministarstvo zdravstva unije uputilo je Hrvatskoj komori dentalne medicine Poziv za dostavu prijedloga „Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020.–2022.“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 9.950.000,00  kuna omogućit će se specijalizirano obrazovanje i usavršavanje timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za korištenje opreme, podržavanje usvajanja i provedba učinkovitijih modela zdravstvene skrbi putem stalnog medicinskog obrazovanja zdravstvenih djelatnika, te će se unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih djelatnika u području dentalne medicine kroz pripremu i provedbu programa izobrazbe. Više o Pozivu potražite ovdje.