Poziv Državnoj školi za javnu upravu za dostavu prijedloga operacije „Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU“

Dana 14. listopada 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Državnoj školi za javnu upravu za dostavu prijedloga operacije „Povećanje kvalitete javnih usluga kroz modernizaciju i povećanje dostupnosti edukacija za službenike javnog sektora u organizaciji DŠJU“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 14.702.600,00 kn modernizirat će se sustav izobrazbe državnih i javnih službenika kroz uspostavu platforme za e-učenje, unaprjeđenje digitalnih kompetencija službenika kroz IKT učionicu, te unaprjeđenje rada Državne škole za javnu upravu kao ključne institucije nadležne za stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanja odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge.

Više o Pozivu potražite ovdje.