Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“ Pravosudne akademije za provedbu projekta financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 12. kolovoza 2019. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.267.506,04 kuna Pravosudnoj akademiji za financiranje operacije „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su predstavnici Pravosudne akademije, Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti u svrhu unapređenja kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija u području kibernetičkog kriminala. Operacija je posebno usmjerena razvijanju edukativnih programa za jačanje kapaciteta pravosudnih dužnosnika, savjetnika i službenika u pravosuđu o kibernetičkom kriminalu. Planirano trajanje provedbe operacije je 24 mjeseca.

Projekt je planiran u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.2 „Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.2 za aktivnosti unaprjeđenja kvalitete i povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava osigurano gotovo 200 milijuna kuna.