Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“ Ministarstva pravosuđa za provedbu projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 26. srpnja 2019. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 9.172.920,00 kuna Ministarstvu pravosuđa za financiranje operacije „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz jačanje kapaciteta zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima“. Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, kao Posredničko tijelo razine 2 te, u ime Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, ministar mr. sc. Marko Pavić.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti u svrhu podizanja kvalitete i uvjeta rada službenika zatvorskog i probacijskog sustava te sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Provest će se analize poslovnih procesa, unaprjeđenje istih, razmjena iskustava s drugim državama članicama, nabava opreme za zatvorsku bolnicu i ambulante kaznenih tijela, jačanje profesionalnih kompetencija i različite tematske edukacije i usavršavanja. Trajanje provedbe operacije je 24 mjeseca. Aktivnostima operacije bit će obuhvaćeno najmanje 185 pravosudnih djelatnika.

Projekt je planiran u okviru  Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.2. „Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Upravo je u okviru Specifičnog cilja 11.i.2. za aktivnosti unaprjeđenja kvalitete i povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava osigurano gotovo 200 milijuna kuna.