Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“ Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za provedbu operacije financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, 10. prosinca 2020. godine dodijelilo je bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 750.000,00 HRK za financiranje operacije „Nacionalna kampanja Garancije za mlade“.  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisali su ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i pomoćnica ministra Marija Knežević Kajari.

U sklopu ove operacije, čija će provedba trajati 24 mjeseca, provodit će se aktivnosti kojima će se podići razina informiranosti mladih o Garanciji za mlade (GZM), pravima i obvezama vezanim uz pristup tržištu rada i povratku u obrazovanje, kroz osnaživanje vizualnog identiteta GZM u Republici Hrvatskoj i provedbu komunikacijskih aktivnosti te osnaživanje kapaciteta zaposlenika institucija na tržištu rada i drugih dionika uključenih u Savjet GZM. Garancija za mlade je strateški pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u Republici Hrvatskoj mlađe od 30 godina) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada ili vratiti u obrazovanje.

Operacija je planirana u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“.