Objavljen je radni dokument službi (SWD) Europske komisije koji se odnosi na ESF potporu pruženu u okviru tematskih ciljeva 8, 9 i 10

Europska Komisija objavila je radni dokument službi (Staff Working Document-SWD) s objedinjenim glavnim zaključcima, preporukama i naučenim lekcijama provedenih evaluacija koje se odnose na potporu ESF-u u okviru tematskih ciljeva:

• 8 – Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage;

• 9 – Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva i diskriminacije;

• 10 – Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje;

u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Dokument možete pronaći na sljedećoj poveznici, a dostupan je i kratki sažetak dokumenta na tri stranice (poveznica).

Unatoč značajnim razlikama u provedbi ESF-a u državama članicama, iz provedenih evaluacija razvidno je kako su intervencije u sklopu ESF-a imale značajan dugotrajni učinak na institucije, procese i politike te tako izmijenila živote mnogih širom EU. Dodana vrijednost ESF-a odnosi se i na potporu razvoju inovativnih ideja i provedbi strukturalnih reformi.

Zaključci, preporuke i naučene lekcije provedenih evaluacija, zajedno s popratnom dokumentacijom, objavljeni su na službenim stranicama Europske komisije – DG EMPL (ovdje) te na službenoj stranici ESF-a (ovdje).