Obavijest o obustavi za Grupu 6 – Urbano područje Zadar otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Dana 09. rujna 2020. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Grupu 6 – Urbano područje Zadar otvorenog trajnog poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.15) objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga za navedenu Grupu predmetnog Poziva.

S obzirom na to da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 120% ukupno raspoloživih sredstava za navedenu Grupu, Ministarstvo je sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, obustavilo Grupu 6 – Urbano područje Zadar predmetnog Poziva u periodu od dana 09. rujna 2020. godine u 16:30 sati do kraja dana 30. studenog 2020. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar navedenog razdoblja trajanja obustave za navedenu Grupu neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja iste.

Molimo primite na znanje kako u vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja u vezi predmetne  Grupe u okviru Poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“. Pozivamo Vas da daljnje informacije povezane s predmetnim Pozivom pratite na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.