Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 04.01.2020. do 31.03.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: zapošljavanje, državna i javna uprava

Sažetak: Predmetni Poziv namijenjen je financiranju aktivnosti u cilju razvijanja novih i unaprjeđenja postojećih EURES usluga, usluga međunarodnog posredovanja i usluga podrške regularnim migracijama, koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), javna ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, čiji rad je reguliran Zakonom o tržištu rada (NN 118/2018), a koja ima isključivu nadležnost za provedbu aktivnosti predmetne operacije. Aktivnosti ove operacije usmjerene su na razvoj novih i podupiranje postojećih usluga vezanih uz slobodnu, zakonitu i pravičnu mobilnost na europskom tržištu te, dodatno, podršku upravljanju procesima integracije stranaca u hrvatsko društvo. Razvojem i pružanjem EURES usluga, usluga međunarodnog posredovanja i usluga podrške migracijskom odnosno (re)integracijskom programu nadogradit će se postojeće usluge (usluge EURES-a) i razviti nove usluge HZZ-a (prema građanima trećih zemalja, izaslanim radnicima, te povratnicima iz iseljeništva) te ispuniti obveze iz EURES Uredbe.


Dokumenti