Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 2. listopada 2019. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa za aktivnosti: pripreme, provedbe, praćenja i nadzora

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 02.10.2019. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Opći cilj:  Jačanje administrativnih kapaciteta institucija Operativne strukture ESF-a i učinkovitog sveobuhvatnog upravljanja ESF-om

Specifični cilj: Podrška Tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole dodjelom sredstava Tehničke pomoći sufinanciranjem plaća, provođenjem obrazovnih modula, izgradnjom kapaciteta (tj. nadzorom financijskih kontrola, provjerom, naknadom izdataka i drugim prihvatljivim aktivnostima unutar Specifičnog cilja 1 Tehničke pomoći)

Prihvatljivi Prijavitelji za predmetni Poziv  okviru relevantnog specifičnog cilja OPULJP-a su Tijela u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalna tijela

Za financiranje projektnih prijedloga u okviru predmetnog Poziva raspoloživ je iznos od 270.000.000,00 kuna

Sažetak: Dodjela sredstava iz Tehničke pomoći za aktivnosti pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja i nadzora OPULJP-a predviđa se, između ostalog za sufinanciranje poboljšanja administrativnih kapaciteta i učinkovitog sveukupnog i financijskog upravljanja ESF-om kroz sufinanciranje plaća, provođenje obrazovnih modula, izgradnju kapaciteta (tj. nadzoru financijskih kontrola, provjeri, naknadi izdataka i drugim prihvatljivim aktivnostima unutar Tehničke pomoći).

Kratki Sažetak Poziva možete pronaći OVDJE.

Dana 31. listopada 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo nadležno za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014—2020. izmijenilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa za aktivnosti pripreme, provedbe, praćenja i nadzora. Izmjenu Poziva možete pronaći OVDJE.

VAŽNO! – nastavno na upućeni Poziv za dodjelu sredstava tehničke pomoći Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. UP.05.1.1.02., Upravljačko tijelo obavještava kako se po istom neće postupati, a sve s ciljem kontinuiranog osiguravanja sredstava tehničke pomoći, posebice uzimajući u obzir trenutnu izvanrednu situaciju i smanjenja administrativnog opterećenja. Daljnje postupanje provodit će se kroz zahtjev za izmjenom/dopunom Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava po Pozivu UP.05.1.1.01. povećanjem ukupno dodijeljenih sredstava ili preraspodjelom u sklopu već odobrenih sredstava, a u skladu s popisom prihvatljivih troškova temeljem dostavljenih zahtjeva.