Status: otvoreno od 23.12.2020. do 30.6.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 15.02.2021. godine od 9 sati ujutro.

Vrsta poziva: Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Referentna oznaka: UP.02.2.2.16

Područje: Socijalna uključenost

Prijavitelji : dječji vrtići, jedinice lokalne samouprave (JLS)

Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program:  Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Sažetak: Opći cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece  programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani. U skladu s navedenim, projekti koji će se financirati u okviru ove operacije doprinijet će usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz unaprjeđenje usluga, produljenje radnog vremena dječjih vrtića te daljnji razvoj postojećih i/ili novih programa.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije.

VAŽNO! – Dana 08. ožujka 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je šestu Odluku o financiranju jednog projekta ukupne vrijednosti 2.540.194,15 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Šesta Odluka o financiranju ujedno je i posljednja odluka u okviru ovoga Poziva.

VAŽNO! – Dana 01. veljače 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je petu Odluku o financiranju 8 projekata ukupne vrijednosti 15.401.807,54 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

VAŽNO! – Dana 26. siječnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je Odluku o izmjeni treće Odluke o financiranju donesene u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

VAŽNO! Dana 12. siječnja 2022. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je četvrtu Odluku o financiranju 20 projekata ukupne vrijednosti 45.146.088,98 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

VAŽNO! Dana 27. prosinca 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je Odluku o izmjenama Odluka o financiranju donesenih u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

VAŽNO! Dana 10. prosinca 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je treću Odluku o financiranju 26 projekata ukupne vrijednosti 61.941.649,33 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

VAŽNO! Obavijest o izmjeni krajnjeg roka trajanja razdoblja provedbe projekata (19.11.2021.)

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavještava prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kako slijedi:

Uputama za prijavitelje, točka 3.2 Trajanje i početak provedbe propisano je da je planirano trajanje provedbe projekata od 18 do 20 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s tim da razdoblje provedbe može trajati najdulje do 30. lipnja 2023. godine. Isto je propisano i bilješkom 4 Posebnih uvjeta ugovora (Prilog 1 Uputa za prijavitelje).

Zbog činjenice da se postupak dodjele i ugovaranja zbog objektivnih razloga produljio te u svrhu omogućavanja prijaviteljima provedbu svih planiranih aktivnosti u skladu s planiranim u projektnim prijedlozima,  produljuje se maksimalno trajanje razdoblja provedbe do 30. rujna 2023. godine.

 

VAŽNO! Dana 2. studenog 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je drugu Odluku o financiranju 33 projekata ukupne vrijednosti 79.149.158,86 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

VAŽNO! Dana 29. rujna 2021. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.”, donijelo je prvu Odluku o financiranju 45 projekata ukupne vrijednosti 105.881.819,98 kuna u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” (UP.02.2.2.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

 

VAŽNO! 30.6.2021. Obavijest o zatvaranju Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, istekom trenutne obustave Poziva koja je na snazi do kraja dana 30. lipnja 2021. godine, objavljuje zatvaranje otvorenog trajnog Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (UP.02.2.2.16).

Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv u skladu s točkom 5.3 Uputa za prijavitelje.

Sve relevantne informacije nalaze se na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda (http://www.esf.hr) i Europskih strukturnih i investicijskih fondova (http://www.strukturnifondovi.hr).

 

VAŽNO! – PRODUŽENJE OBUSTAVE ESF POZIVA (12.05.2021.)

Dana 12. svibnja 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavljuje produženje obustave otvorenog trajnog Poziva ”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, UP.02.2.2.16.

Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 105% ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva te da do trenutka ove obavijesti za sve pristigle projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo, u skladu s važećim Uputama za prijavitelje, točka 5.5 Obustava, (ranije) zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, produžuje obustavu poziva.

Obustava će biti na snazi do kraja dana 30. lipnja 2021. godine, krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. U vrijeme obustave nije moguće postavljati pitanja za predmetni Poziv.

VAŽNO – OBUSTAVA ESF POZIVA (16.02.2021.)

Dana 16. veljače 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačko tijelo u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja Poziv ”Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, UP.02.2.2.16.

Obustava stupa na snagu 16. veljače 2021. u 17:00 sati te će biti na snazi do 17. svibnja 2021. godine do kraja dana.

Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva. Budući da su zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa alokacije Poziva, isti se obustavlja.

Projektni prijedlozi podneseni na Poziv u razdoblju trajanja obustave neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće dalje razmatrati u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave nije moguće postavljanje pitanja vezano uz uvjete Poziva odnosno Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije obvezno odgovarati na ista.

 

VAŽNO! – 3. IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (09.02.2021.)

Dana 9. veljače 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 3. izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene se odnose na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 15.02.2021. godine od 9 sati ujutro. Izmjene uključuju i izmjenu krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga navedenog u točki 5.3 Rok za podnošenje projektnih prijedloga te je novi krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga 30. lipnja 2021. godine.

Ostale izmjene odnose se na sljedeće točke Uputa za prijavitelje:

3.2. Trajanje i početak provedbe

5.7. Dodatne informacije i

6.1. Administrativna provjera

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

 

VAŽNO! – 2. IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (01.02.2021.)

Dana 1. veljače 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 2. Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 10.02.2021. godine od 9 sati ujutro.

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.

 

VAŽNO – OBAVIJEST !!!

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Posredničko tijelo razine 1 najavljuje drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (kodni broj UP.02.2.2.16), koja će uključivati i novi rok za dostavu projektnih prijedloga.

Izmjene natječajne dokumentacije bit će objavljene u ponedjeljak, 1. veljače 2021. godine.

 

Obavijest o održavanju informativnih radionica:

Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike organizirat će online informativne radionice prema sljedećem rasporedu:

  1. siječnja 2021. (utorak)

Prva online radionica – u vremenu od 10:00 do 12:15 h

Druga online radionica – u vremenu od 13:00 do 15:15 h

  1. siječnja 2021. (srijeda)

Treća online radionica – u vremenu od 10:00 do 12:15 h

Četvrta online radionica – u vremenu od 13:00 do 15:15 h

Svi prijavljeni za sudjelovanje bit će podijeljeni po radionicama s obzirom na redoslijed zaprimanja prijava, o čemu će dobiti obavijest 11. siječnja 2021. putem e-mail adresa.

 

Informativne radionice:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike će 12. siječnja 2021. od 10:00 do 12:15 sati održati online informativnu radionicu u okviru Poziva “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja“.

Svrha je online informativne radionice detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva. Sudjelovanje na online informativnoj radionici je besplatno. Broj sudionika na radionici je ograničen stoga molimo da na radionici sudjeluje do najviše 2 predstavnika jednog prijavitelja/partnera koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti online prijavni obrazac: obrazac

U obzir će se uzimati prijave pristigle do petka 8. siječnja 2021. do 14:00 sati.

U slučaju velikog broja zaprimljenih prijava, zbog tehničkih ograničenja aplikacija, osigurat će se dodatna online radionica koja će se održati istog dana. Svi sudionici koji pošalju prijavu bit će povratno obaviješteni o svom statusu, kada će dobiti i detaljne upute o prijavi i sudjelovanju na on-line radionici.

 

VAŽNO! – 1. IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (15.1.2021.)

Dana 15. siječnja 2021. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. Izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za prijavitelje.

Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na izmjenu roka navedenog u točki 5.1. Način podnošenja projektnog prijedloga te će projektne prijedloge biti moguće podnositi od 02.02.2021. godine od 9 sati ujutro.

Druga izmjena Uputa za prijavitelje odnosi se na izmjenu odredbe u točki 4.1.1. Prihvatljivi izdaci, koja je usuglašena s ostalim navodima u Uputama za prijavitelje vezano uz ukupni iznos zbroja izravnih troškova osoblja u sklopu elemenata 1. Upravljanje projektom i administracija i 3. Promidžba i vidljivost prihvatljiv je do najviše 15% ukupnih ugovorenih troškova projekta.

Napominjemo kako su prijavitelji obvezni poštovati sve izmjene i dopune Poziva u skladu s točkom 5.4. Uputa za prijavitelje.


Dokumenti