Natječaji

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Ograničeni postupak/Izravna dodjela sredstava Status: otvoren do 31.3.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: Obrazovanje […]

Zatvoren natječaj

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 29.12.2016. do 19. 04.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: osnovne i srednje škole Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj […]

Zatvoren natječaj

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti

Fond: Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 3.3.2017. do 31.5.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje   Sažetak: Ovaj Poziv usmjeren je na identificirani problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, […]

Zatvoren natječaj

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 14.6.2017. do 21.7.2017. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave   Sažetak: Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada […]

Zatvoren natječaj

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 4.12.2017. do 5.3.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: S obzirom na mali broj studija na stranim jezicima te združenih studija […]

Zatvoren natječaj

Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 30.3.2018. do 14.5.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave jedinice regionalne (područne) samouprave Sažetak:  Provedbom različitih aktivnosti kojima će se uključiti veći broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine u kvalitetne programe […]

Zatvoren natječaj

Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 12.3.2018. do 4.6.2018. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: Radi pune primjene HKO-a u visokom obrazovanju ovim Pozivom omogućit će se izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz korištenje smjernica i metodologija […]

Zatvoren natječaj

Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 19. 11. 2018. do 29. 3. 2019. Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Područje: obrazovanje Prijavitelji: visoka učilišta Sažetak: Teorijska podloga na kojoj se temelji ovaj Poziv sastoji se u ideji da se učenjem kroz rad, prije svega, […]

Zatvoren natječaj