Korupcija u svom temeljnom značenju predstavlja zloupotrebu dodijeljene moći radi postizanja vlastite koristi. Ona predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Budući da izravno doprinosi devijaciji temeljnih društvenih načela te među građanima razvija kulturu nepovjerenja u funkcioniranje demokratskih institucija, borba protiv korupcije predstavlja osnovni preduvjet za razvoj otvorenog i demokratskog društva.

Kao jedan od mehanizama postizanja ciljeva Strategije za suzbijanje korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (NN 26/15) navodi se jačanje uloge i suradnje s civilnim društvom u području suzbijanja korupcije.

Opći cilj: Unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
  2. Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
  3. Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  4. Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
  5. Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

VAŽNO! Obavijest o obustavi Poziva

Obustava počinje 20. studenoga 2019. godine.

Poziv se obustavlja s obzirom da su zahtijevani iznosi bespovratnih sredstava, u razdoblju od od 28. prosinca 2018. godine do 18. studenoga 2019. godine prema informacijama dobivenim od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (PT2) dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, što sukladno Uputama za prijavitelje predstavlja razlog za obustavu Poziva.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Obustava vrijedi do 20. prosinca 2019. godine, do 12 sati.

Učestala pitanja i odgovori:

Pitanja i odgovori_korupcija_0712-1701

Prijavni obrazac A dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/.

Sva pitanja vezana za Poziv mogu biti poslana na adresu esf@udruge.vlada.hr, a odgovori na zaprimljena pitanja objavljuju se na internetskoj stranici ESI fondova.

INFORMATIVNA RADIONICA

Radionica će se održati u utorak, 22. siječnja 2019., u Zagrebu, dvorana Ban Zrinski hotela Dubrovnik, s početkom u 10.00 sati. Na radionici će biti pojašnjena svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Program radionice i prijavnica dostupni su ovdje.


Dokumenti