Druga Izmjena natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 27. veljače 2020. godine drugu izmjenu natječajne dokumentacije za otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”, referentni broj poziva: UP.02.1.1.12, te pripadajućih Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Predmetne izmjene u okviru dokumenata Upute za Prijavitelje i Priloga 2 Posebni uvjeti izvršene su radi nastalih promjena adresa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a time i Posredničkog tijela razine 2, a iste su dostupne OVDJE.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.