Donesena Odluka o financiranju operacije „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO“ Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za dostavu prijedloga operacije „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ (broj Poziva: UP.01.3.2.08) donijelo je 14. siječnja 2020. godine Odluku o financiranju.

Ukupna vrijednost operacije „Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO“ i iznos bespovratnih sredstava je 166.565.486,30 HRK.

U sklopu ove operacije Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) organizacijski će se transformirati u modernu javnu ustanovu, primjenjujući moderne informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) kao sredstva rada. HZMO će time povećati dostupnost i kvalitetu javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada te unaprijediti kvalitetu postojećih usluga. Transformacija poslovnih procesa HZMO-a obuhvatit će definiranje budućeg poslovnog modela, ključnih poslovnih procesa i organizacijske strukture dok informatizacija poslovnih procesa podrazumijeva digitalizaciju, ubrzanje i smanjenje troškova temeljnih i potpornih procesa korištenjem IKT-a. Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.