Donesena Odluka o financiranju operacije Državnog zavoda za statistiku (DZS) „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Državnom zavodu za statistiku za dostavu prijedloga operacije „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.38) 8. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o financiranju operacije Državnog zavoda za statistiku „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova procesa i proizvoda“ (UP.04.1.1.38.0001).

Ova operacija namijenjena je unaprjeđenju rada te ispunjenju obveza koje DZS ima prema Europskoj komisiji – Eurostat-u. Uvođenje informacijskog sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda doprinijeti će unaprjeđenju financijskog upravljanja i upravljanja ljudskim resursima DZS-a, procesa odlučivanja te jačanju kapaciteta DZS-a u isporuci kvalitetne službene statistike.

Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“ je 2.835.850,00 HRK. Odluka o financiranju nalazi se ovdje.