Donesena Odluka o financiranju u okviru Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu projektnog prijedloga operacije „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Poziva Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za dostavu projektnog prijedloga operacije „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, Specifičnog cilja 10.iii.3. „Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP. 03.2.3.04.0001) , donijelo je 29. travnja 2021. godine Odluku o financiranju operacije „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 11.840.800,00 kuna.

U okviru ove operacije financirat će se aktivnosti čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti cjeloživotnog učenja i povećanje sudjelovanja/uključenosti odraslih u procesima cjeloživotnog učenja, kako bi se jačala konkurentnost odraslih na tržištu rada i ojačali osobni kapaciteti pojedinca za aktivno djelovanje u društvu.

Odluka o financiranju nalazi se ovdje.