Donesena Odluka o financiranju za operaciju “Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata”

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu hrvatskih branitelja za dostavu prijedloga operacije „Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Specifičnog cilja 8.i.2 Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.01.1.2.03) donijelo je dana 20. kolovoza 2019. godine Odluku o financiranju za navedenu operaciju.

Operacijom će se olakšati pristup samozapošljavanju na tržištu rada nezaposlenim hrvatskim braniteljima, nezaposlenoj djeci smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlenoj djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlenoj djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata te potaknuti održivo samozapošljavanje kroz dodjelu financijskih potpora za samozapošljavanje.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 36.958.946,00 HRK.

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.