Vukovarsko-srijemska županija

Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda – socijalno uključivanje

Seminar „Otvorena vrata Europskog socijalnog fonda – socijalno uključivanje“ održat će se u Vukovaru 25. rujna 2015. u Hotelu Lav, J.J.Strossmayera 18, u 09:30 sati.

Konferenciju će otvoriti ministar rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med.

Cilj konferencije u koju su uključeni predstavnici tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda, je informirati predstavnike organizacija civilnog društva, socijalnih partnera, javne uprave i pravosudnog sustava o mogućnostima koje se pružaju u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. u području Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“.

U okviru navedenog događanja detaljno će biti predstavljeno kako će se sredstva Europskog socijalnog fonda moći ulagati u socijalno uključivanje do 2023. godine. Također, bit će predstavljeni primjeri dobre prakse iz drugih zemalja članica Europske unije u području socijalnog uključivanja.

U sklopu konferencije, sudionici će imati priliku postaviti pitanja i razmijeniti mišljenja s predstavnicima tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda.