Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju

Opći cilj projekta je doprinijeti učinkovitosti i samoodrživosti socijalnog dijaloga u Hrvatskoj. Specifični cilj je povećati kapacitete socijalnih partnera za bipartitne (i tripartitne) socijalne dijaloge kroz uspostavu sustava praćenja i analize sadržaja kolektivnih sporazuma te jačanje partnerstva između sindikata i organizacija poslodavaca.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 110.996,45 €
EU sufinancira: 99.896,80 € 90%
Prioritet / Mjera: Prioritet 5 / Mjera 5.1
Natječaj: Jačanje socijalnog dijaloga
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Savez samostalnih sindikata Hrvatske
Web stranica: http://www.sssh.hr/hr/