IT obrazovanje za sigurnije sutra

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt je usmjeren ka povećanju broja odraslih u obrazovanju izvan inicijalnog obrazovanja, povećanju ključnih kompetencija nove pismenosti te smanjenju nezaposlenosti jačanjem zapošljivosti i mobilnosti polaznika 5 programa (Web dizajner, Računalni operater, ECDL specijalist, Sistemski i mrežni administrator – specijalist i Računalni programer Internet aplikacija). Nezaposlene osobe starije od 34 godine, odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija te osobe s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1., steći će prvu ili višu kvalifikaciju i ojačati kompetencije.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 175.394,01 €
EU sufinancira: 175.394,01 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište ALGEBRA
Kontakt nositelja projekta: info@algebra.hr
Web stranica: https://www.algebra.hr/