Zajedno do jednakih mogućnosti – inkluzijom do cjelovitog obrazovanja

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Realizacijom projekta “Zajedno do jednakih mogućnosti – inkluzijom do cjelovitog obrazovanja” pruža se potpora za 90 učenika s teškoćama u vidu poticanja inkluzivnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama kroz osiguravanje 78 pomoćnika u nastavi.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 327.811,32 €
EU sufinancira: 310.706,05 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Sisačko-moslavačka županija
Kontakt nositelja projekta: +385 44 550 111
Web stranica: http://www.smz.hr/site/