“Rukom pod ruku”

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projektom “Rukom pod ruku” pružiti će se podrška za 54 učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama za njihovo uključivanje u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Uvođenjem 49 pomoćnika u nastavu pomaže se svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa, a time se stvara pozitivno ozračje, jača emocionalna sigurnost i socijalno prihvaćanje učenika. Pomoćnik u nastavi jedan je od preduvjeta kvalitetne inkluzivne edukacije koja je usmjerena na obrazovne potrebe sve djece, mladih i odraslih s posebnim usmjeravanjem na ranjive skupine u smislu marginalizacije i isključivanja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 294.838,86 €
EU sufinancira: 271.251,75 € 92%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Sisak