Stručni i zapošljivi – nove kompetencije za nove prilike

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projektom će se organizirati i provesti programi obrazovanja odraslih za čak 90 nezaposlenih osoba u Požeško-slavonskoj županiji (55 u dobi od 15-34 g. bez srednje škole, a 35 dugotrajno nezaposlenih u dobi starijoj od 34 g.). Srednjoškolsko obrazovanje za vozače/ice te programi osposobljavanja za kuhare/ice i njegovatelje/ice osnažit će i strukovno osposobiti nezaposlene osobe te im dati novi poticaj i priliku za uključivanje na tržište rada. Projekt promovira cjeloživotno učenje i inspirira na sudjelovanje.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 165.921,56 €
EU sufinancira: 165.921,56 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Obris
Kontakt nositelja projekta: info@pou-obris.hr
Web stranica: http://www.pou-obris.hr/