AGRO-TECH obrazovanje za integraciju na tržište rada

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.3. Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika

O projektu:

Projekt ima cilj poboljšati status dugotrajno nezaposlenih osoba, povećavajući razinu socijalne uključenosti i pristup tržištu rada u STEM sektoru. Nezaposleni polaznici će steći osposobljavanje za računalnog operatera i vinogradara/podrumara i izraditi poslovni plan što će ih učiniti konkurentnijim i stvoriti mogućnost zapošljavanja ili samozapošljavanja.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 86.975,67 €
EU sufinancira: 86.975,67 € 100%
Natječaj: Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Veleučilište u Požegi
Kontakt nositelja projekta: +385 34 271 018
Web stranica: http://www.vup.hr/