MOZAIK-PoMOćnici u nastavi ZA lntegraciju učeniKa u lstri

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Pomoćnici u nastavi i stručno komunikacijski posrednici za učenike s teškoćama u razvoju u redovnim i posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Istarskoj županiji, omogućuju im potpunu integraciju te stvaraju preduvjete za njihovo buduće djelovanje u društvu i osposobljenost za život i rad. Ciljane grupe projekta čine 169 učenika s teškoćama u razvoju i 137 nezaposlenih osoba sa završenom najmanje srednjoškolskom stručnom spremom na tržištu rada u Istarskoj županiji u trenutku odabira kandidata za pomoćnike u nastavi/stručne komunikacijske posrednike.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 650.718,26 €
EU sufinancira: 328.947,37 € 51%
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Istarska županija
Kontakt nositelja projekta: uprava@istra-istria.hr
Web stranica: http://istra-istria.hr