S osmijehom u školu

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju

O projektu:

Projektom “S OSMIJEHOM U ŠKOLU” obuhvaćena je 21 škola u Brodsko-posavskoj županiji za 56 učenika s teškoćama u razvoju s ciljem inkluzivnog obrazovanja, boljeg školskog uspjeha i poštivanja individualnih razlika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 275.726,97 €
EU sufinancira: 261.720,04 € 95%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Brodsko-posavska županija
Kontakt nositelja projekta: +385 35 216 111
Web stranica: http://www.bpz.hr/