EUREKA – Rad s darovitom djecom

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.2. Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju

O projektu: 

Projekt je usmjeren rješavanju sistematskog identificiranja i individualiziranog rada s darovitom djecom. Odabirom učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika u deset osnovnih i srednjih škola Brodsko-posavske županije i nastavkom aktivnosti iz prijašnjih projekata slične tematike ojačat će se kapaciteti projektnih partnera za prepoznavanje i rad s darovitim učenicima u STEM i ICT područjima znanosti.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 127.107,61 €
EU sufinancira: 127.107,61 € 100%
Natječaj: Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Brodsko-posavska županija
Kontakt nositelja projekta: +385 35 216 111
Web stranica: http://www.bpz.hr/