Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 22.5.2019. do 30.09.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: zapošljavanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovim Pozivom financirat će se dodjela potpora za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, za skupine radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta, uz mogućnost uključivanja ciljanih skupina operacije u program obrazovanja.

Donesena Odluka o financiranju operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.i.3 „Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ (broj Poziva: UP.01.1.3.03) donijelo je 20. rujna 2019. godine Odluku o financiranju.

Ukupna vrijednost operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva“ i iznos bespovratnih sredstava je 199.000.000,00 HRK.

Aktivnosti ove operacije usmjerene su na očuvanje radnih mjesta radnika u industriji tekstila, odjeće, obuće, kože i drva, kojima prijeti gubitak radnog mjesta. Također, ovom operacijom se želi doprinijeti (kroz programe obrazovanja) njihovoj konkurentnosti te manjem odljevu radnika s nižim stupnjem obrazovanja u evidenciju nezaposlenih osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.


Dokumenti