Cilj ovog projekta je pružiti relevantne nalaze, zaključke i preporuke, u odnosu na ostvarenje određenog cilja za svaku mjeru, u obavljanju IPA HRD OP pomoći. Obuhvatiti će se sva tri sektora koje pokriva Operativni program: zapošljavanje, obrazovanje i socijalna uključenost. Time će se dugoročno povećati kapaciteti Hrvatske u korištenju Europskog socijalnog fonda (ESF) na način da će se osigurati da mjerodavne institucije pripreme kvalitetnije, dobro razvijene i ciljane mjere i operacije.

Zatvoren: 28. kolovoza 2013.

Više informacija vidjeti OVDJE