Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 10. veljače 2020. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja Specifičnog cilja 3 – Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru Operativnog programa za aktivnosti: informiranja, komunikacije i vidljivosti

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 10.02.2020. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Opći cilj:  Podrška tijelima u sustavima upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalnim tijelima (Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju) u uspješnom provođenju aktivnosti informiranja, komunikacije i vidljivosti vezanih za OPULJP

Specifični cilj: Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru OP-a

Prihvatljivi prijavitelji za predmetni Poziv u okviru relevantnog specifičnog cilja OPULJP-a su Tijela u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalna tijela (Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju)

Za financiranje projektnih prijedloga u okviru predmetnog Poziva raspoloživ je iznos od 72.000.000,00 kuna

Sažetak: Dodjela sredstava iz Tehničke pomoći za aktivnosti informiranja, komunikacije i vidljivosti

Kratki Sažetak Poziva možete pronaći OVDJE.

VAŽNO! – nastavno na upućeni Poziv za dodjelu sredstava tehničke pomoći Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. UP.05.1.3.01, Upravljačko tijelo obavještava kako se po istom neće postupati, a sve s ciljem kontinuiranog osiguravanja sredstava tehničke pomoći, posebice uzimajući u obzir trenutnu izvanrednu situaciju i smanjenja administrativnog opterećenja. Daljnje postupanje provodit će se kroz zahtjev za izmjenom/dopunom Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava po Pozivu UP.05.1.1.01. povećanjem ukupno dodijeljenih sredstava ili preraspodjelom u sklopu već odobrenih sredstava, a u skladu s popisom prihvatljivih troškova temeljem dostavljenih zahtjeva.


Dokumenti