Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., dana 29. ožujka 2017. godine objavilo je  Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava korisničkim institucijama iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 29.03.2017. do 02.05.2017.

Opći cilj:  Podrška korisničkim institucijama u uspješnom prijavljivanju i provedbi ključnih operacija OPULJP-a.

Specifični cilj: Osigurati kvalitetu i pripremljenost projektne i natječajne dokumentacije za provedbu ključnih operacija Korisničkih institucija, planiranih za financiranje putem Poziva tijelima za dostavu operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru relevantnih specifičnih ciljeva OPULJP-a.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Prihvatljivi Prijavitelji za predmetni Poziv prvenstveno su središnja tijela državne i javne uprave, identificirane u okviru relevantnog specifičnog cilja OPULJP-a kao korisničke institucije, prihvatljivi prijavitelji na Poziv tijelima za dostavu operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava, u okviru relevantnog specifičnog cilja OPULJP-a.

Za financiranje operacija u okviru predmetnog Poziva za iskaz interesa raspoloživ je iznos od 3.000.000,00 HRK.

U okviru predmetnog Poziva prihvatljiva je aktivnost nabave savjetodavnih usluga za pripremu, razvoj i izradu dokumentacije koja uključuje:

  • izradu analiza nužnih za pripremu operacije
  • pripremu i izradu projektne dokumentacije – Sažetak operacije
  • izradu natječajne dokumentacije – Prijavni obrazac dio A  i/ili dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga.

Dokumenti