Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Vrsta poziva: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Otvoren od 31.07.2019. do 21.10.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma

Područje: Obrazovanje

Prijavitelji: Škole

Raspoloživost sredstava: Ukupna raspoloživa sredstva u okviru ovoga Poziva iznose 300.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 3.000.000,00 HRK . Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu prijavitelja iznosi 75.000.000,00 HRK. Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Sažetak:
Ministarstvo turizma prepoznalo je regionalne centre kompetentnosti (RCK) kao instrument kojim može unaprijediti kvalitetu obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo te prilagođavati ga potrebama tržišta rada s ciljem jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu. Prema Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 25/2018), Centar je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje i druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Imenovanjem regionalnih centara kompetentnosti, odnosno mjesta u kojima će se moći osigurati kvaliteta praktične nastave i vježbi za svaki obrazovni program u sektoru turizma i ugostiteljstva, pojačat će se suradnja s poslodavcima i visokim učilištima, povećati relevantnost kurikuluma te njihova provedba, a učenicima će se povećati mogućnost pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. U sklopu ovoga poziva financirat će se aktivnosti uspostave organizacije rada i razvoja regionalnoga centra kompetentnosti, razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja u regionalnim centrima kompetentnosti, aktivnosti namijenjene jačanju kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca, promocije strukovnih zanimanja i rada Centra te inovativnih aktivnosti suradnje između centara.

Temeljna obilježja regionalnih centara kompetentnosti su inovativne metode poučavanja i inovativni modeli učenja, omogućena vertikalna prohodnost, izvrsnost nastavnika, visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, gospodarskim subjektima, visokim učilištima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.

Izbor prihvatljivih prijavitelja u sklopu ove operacije (Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva) temelji se na Odluci o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju.
Navedena odluka donesena je 20. srpnja 2018. godine, a u sektoru turizma i ugostiteljstva imenovane su sljedeće ustanove za strukovno obrazovanje:

1. Srednja škola Zabok
2. Turističko-ugostiteljska škola Split
3. Ugostiteljsko-turistička škola Osijek
4. Ugostiteljska škola Opatija
5. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
6. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik.


Dokumenti