Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv Status: otvoren od 19. ožujka 2021. do 10. svibnja 2021. Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta Područje: Socijalno uključivanje Prihvatljivi prijavitelji: ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti obrazovanja odraslih strukovne udruge u turizmu i ugostiteljstvu Prihvatljivi partneri: Strukovne … Nastavi čitati Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II.