Važni dokumenti

RAZDOBLJE 2014.-2020.

EUROPA 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

SPORAZUM O PARTNERSTVU 2014. – 2020.

OPERATIVNI PROGRAMI 2014. – 2020.

INSTITUCIONALNI OKVIR ZA PROVEDBU ESI FONDOVA U RH U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.


PRAVILNICI O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA 2014.-2020.

POKAZATELJI PROVEDBE I PRAĆENJE SUDIONIKA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 2014.-2020.

KOMUNIKACIJSKI PLAN

 Komunikacijski plan za 2016. godinu – OPULJP 2014. – 2020.

Komunikacijski plan za 2017. godinu – OPULJP 2014. – 2020.

Komunikacijski plan za 2018. godinu – OPULJP 2014.-2020.

EVALUACIJA

UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA – informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014. – 2020.

UPUTA O PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA PLAĆA I TROŠKOVA POVEZANIH S RADOM U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA 2014. – 2020

UPUTA UPRAVLJAČKOG TIJELA O POSTUPANJU PRILIKOM ANGAŽMANA VANJSKIH OCJENJIVAČA

POPIS OPERACIJA 

Prilog-02-Popis-operacija-u-okviru-OP-ULJP-2014.-2020.

Ažurirano: 13. prosinca 2019. godine

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

EX ANTE ANALIZA ZA FINANCIJSKE INSTRUMENTE

SMJERNICA O PROVEDBI ČLANKA 9. KONVENCIJE UN-a  O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

OSTALO

RAZDOBLJE 2007.-2013.

OPERATIVNI PROGRAM 2007. – 2013.

POPIS OPERACIJA

PRAVILNIK O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA 2007.-2013.

PRIRUČNICI

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA 2007.-2013.

UPUTE ZA KORISNIKE SREDSTAVA – informiranje i vidljivost projekata financiranih iz strukturnih i Kohezijskog fonda 2007. – 2013.

ISTRAŽIVANJE