Poziv Tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalnim tijelima na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi Tehnička pomoć u okviru Specifičnog cilja 3 za aktivnosti informiranja, komunikacije i vidljivosti

Dana 10. veljače 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 3 – Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru Operativnog programa za aktivnosti: informiranja, komunikacije i vidljivosti.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 72.000.000,00 kuna pružit će se podrška tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalnim tijelima (Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju) u uspješnom provođenju aktivnosti informiranja, komunikacije i vidljivosti vezanih za OPULJP.

Više o pozivu možete pronaći OVDJE.