Poziv Tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalnim tijelima na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi Tehnička pomoć u okviru Specifičnog cilja 1 za aktivnosti vrednovanja i studija

Dana 14. veljače 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 5 – Tehnička pomoć, koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Specifičnog cilja 1 – Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa za aktivnosti: vrednovanja i studija.

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 175.000.000,00 kuna pružit će se podrška tijelima u sustavu upravljanja i kontrole Europskog socijalnog fonda i horizontalnim tijelima (Tijelo za ovjeravanje i Tijelo za reviziju) u uspješnom provođenju aktivnosti vezanih za izradu studija, evaluacija, istraživanja, stručnih mišljenja, izvještaja, analiza

Više o pozivu možete pronaći OVDJE.